Nội Dung
  
  
  
  
  
  
  

Trong thời gian qua, các yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số đã được các Cơ quan quản lý thuê bao thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều nhu cầu về việc thay đổi thông tin chứng thư số do các tổ chức đổi tên, chia tách, sát nhập,...; cá nhân được luân chuyển, thay đổi địa chỉ thư điện tử,... 

       Để đáp ứng kịp thời và không làm gián đoạn quá trình sử dụng chứng thư số, Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin hướng dẫn các Cơ quan quản lý thuê bao quy trình thay đổi thông tin chứng thư số.   Chi tiết...

       

       Mẫu phụ lục Tải về


8/11/2017 12:00 AMYes
10,000
10/15/2018 1:56 AMduyettin1Approved
  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử; thời gian vừa qua Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Cục CNTT/Tổng Cục Thuế/Bộ Tài chính và Trung tâm CNTT/Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng và thống nhất các nội dung liên quan. Đến nay, các vấn đề về kỹ thuật đã được các cơ quan thực hiện xong và đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây.


8/1/2016 12:00 AMYes
1,000
9/12/2018 2:55 AMduyettin1Approved
  

 Thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao tại văn bản số 1801/VPCP-KGVX ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2012-2017.

              
             Để có cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị, đồng thời nhằm đánh giá kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, giải pháp củng cố, phát triển Hệ thống dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị quý Cơ quan đánh giá tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (Tập trung vào một số nội dung theo đề cương tại Phụ lục kèm theo).

Văn bản tổng hợp đánh giá (kèm theo Phụ lục) xin gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 15/9/2017 theo địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý Cơ quan liên hệ với Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ (Đồng chí Phạm Xuân Khang, điện thoại 0986513266).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan.

Tải mẫu Phụ lục​​


8/17/2017 12:00 AMYes
100
9/12/2018 2:46 AMduyettin1Approved