Tóm Tắt
  
  
  
  
  
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Nhằm phổ biến kiến thức về chữ ký số và chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh, ngày 23/7/2013 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh”.
7/23/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:04 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày 11/9, tại trụ sở Bộ GTVT, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT) và Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thư số đến tất cả đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ GTVT đã được cấp chữ ký số.
9/26/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:04 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Trong 5 ngày, từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2013, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức các lớp chuyển giao chứng thư số cho các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã thuộc cả 2 khối Đảng và khối chính quyền trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
8/16/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo triển khai ứng dụng chữ ký số của Bộ Y tế năm 2013. Tham dự và chủ trì hội thảo có GS. TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện Lãnh đạo Ban cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ.
11/12/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Sáng ngày 13/6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị “Giới thiệu về chữ ký số và chứng thực số”. Dự hội nghị có đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, Phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố, thị xã… trong toàn tỉnh Ninh Bình.
6/13/2014 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Sáng nay, ngày 18 tháng 12 năm 2013, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp Tập huấn và hướng dẫn sử dụng về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai, ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 – 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Việc ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Bình Dương đã đánh dấu bước ngoặc phát triển của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin.
12/23/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Sáng ngày 18/9/2014 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục chứng thực và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ tổ chức Hội nghị ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tại tỉnh Cao Bằng. Đến dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đình Lê – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chứng thực và Bảo mật thông tin, Ban cơ yếu Chính phủ; các thành viên ban chỉ đạo CNTT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách CNTT các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
9/18/2014 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Chính sách - Pháp lý
Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
2/1/2016 12:00 AMYes9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Chính sách - Pháp lý
Thực hiện nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2010/TT-BNV (tại Thông tư số 216/2013/TT-BQP, ngày 16/12/2013 về việc “Ban hành Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2014”), Ban Cơ yếu Chính phủ đã tiến hành các bước xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 05/2010/TT-BNV nhằm bổ sung, sửa đổi các quy định cho phù hợp hơn với thực tiễn và đẩy mạnh việc cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tới các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
12/16/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Chính sách - Pháp lý
Ban Cơ yếu Chính phủ cập nhật mẫu công văn mở khóa thiết bị GCA-01 để phục vụ triển khai hệ thống mở khóa thiết bị cho các cơ quan Đảng và Nhà nước.
7/22/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày 30/10, UBND tỉnh Tiền Giang hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2014. Ông Trần Thanh Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
10/30/2014 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2014.
11/6/2014 12:00 AMNo9/12/2018 3:03 AMduyettin1In Progress
  
Tin tức
Sáng ngày 20/9/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động tại phiên họp lần thứ nhất. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng đã khẳng định việc thành lập Ủy ban là quyết tâm chính trị rất cao của Chính phủ nhiệm kỳ này để xây dựng Chính phủ điện tử.
9/27/2018 12:00 AMYes9/27/2018 8:30 AMbientap1Approved
  
Chính sách - Pháp lý
Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có hiệu lực từ ngày 17 tháng 3 năm 2016.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:08 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Chiều 16/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo “Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ điều hành hội thảo.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:06 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo về “Quản lý và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử,” đồng thời công bố hoạt động của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:06 AMduyettin1Approved
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
 30 cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được tập huấn sử dụng chữ ký số. Hội nghị do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:06 AMduyettin1Approved
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Ngày 6/11, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin – Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức cấp phát và tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2014.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:06 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
 Ngày 29/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh Thanh Hoá, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp cùng với Cục Chứng thực số và bảo mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, tổ chức hội nghị triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham gia Hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo và Chánh, Phó văn phòng của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:06 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Ngày 30/10, UBND tỉnh Tiền Giang hội nghị triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh năm 2014. Ông Trần Thanh Đức - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
10/10/2017 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Giải pháp - Công nghệ
(eFinance) -  (Tạp chí Tài chính Điện tử số 90 ngày 15/12/2010) - Sau một thời gian Dự án triển khai ứng dụng chữ ký số trong lĩnh vực hành chính công và công cộng do Ban Cơ yếu chính phủ - Bộ nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện, có thể thấy, việc ứng dụng chữ ký số (CKS) đã đem lại nhiều lợi ích cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp như: đảm bảo độ an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động quản lý công văn, thư điện tử; góp phần đẩy nhanh các giao dịch điện tử…
12/15/2010 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
 (eFinance Online) - Dư luận đang rộ lên tin đồn rằng năm 2011 sẽ cấp hộ chiếu điện tử thay thế hộ chiếu hiện nay với mức lệ phí 100 USD/quyển. Tuy nhiên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A72) Bộ Công an vừa chính thức khẳng định từ nay đến hết năm 2012 vẫn chưa cấp hộ chiếu điện tử và mức lệ phí làm hộ chiếu vẫn là 200.000 đồng.
3/7/2011 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Chính sách - Pháp lý
Bảo mật thông tin thuộc phạm vi Nhà nước và quản lý các văn bản số theo đúng quy định về xử lý văn bản là những vấn đề được quan tâm tại hội thảo “Hiện trang và kế hoặch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số” diễn ra ngày 22.10. Mật mã, khóa trao đổi… hoàn toàn tự chủ.
10/25/2010 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Ứng dụng chữ ký số, chứng thực số vào quá trình trao đổi thông tin qua mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Ứng dụng chữ ký số, chứng thực số vào quá trình trao đổi thông tin qua mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Việc ứng dụng chữ ký số, chứng thực số làm cho quá trình sử dụng văn bản trên Website của Bộ GTVT của mọi cơ quan, doanh nghiệp và người dân được thực hiện một cách xác thực, an toàn, nhanh chóng và thuận lợi; đây là một nhân tố quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính và thực hiện các dịch vụ công.
2/17/2011 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Giải pháp - Công nghệ
Ban Cơ yếu Chính phủ cập nhật phiên bản trình điều khiển thiết bị mới (Driver) GCA-01 để phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.
7/22/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Ngày 22/10/2010, Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo "Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy triển khai ứng dụng chữ ký số" nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số và hướng dẫn các cơ quan Đảng và Nhà nước trong việc tổ chức triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
10/22/2010 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Giải pháp - Công nghệ
Ban Cơ yếu Chính phủ nâng cấp phiên bản phần mềm VSIGN-PDF trong gói sản phẩm GCA-01 để phục vụ triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.
7/9/2013 12:00 AMNo9/12/2018 3:05 AMduyettin1Approved
  
Giải pháp - Công nghệ
Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA
5/25/2017 12:00 AMYes9/12/2018 3:04 AMduyettin1Approved
  
Triển khai - Hỗ trợ kỹ thuật
Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính Phủ cấp.
8/16/2016 12:00 AMYes9/12/2018 3:04 AMduyettin1Approved
  
Tin tức
Ngày 18/11/2010, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan chính trị tại Bộ Tài chính. Sự kiện này một lần nữa cho thấy những nỗ lực sử dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo điều hành của Bộ Tài chính nói riêng và quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính của ngành Tài chính nói chung.
11/18/2010 12:00 AMNo9/12/2018 3:04 AMduyettin1Approved
1 - 30Next